Specialistische zorg
voor klachten in het hoofd- hals- en kaakgebied
Onderdeel van
Fysio Michielsen-van Rossem
Hoogstraat 321
5654 NB Eindhoven

Tinnitus behandelen

Tinnitus komt steeds vaker voor in onze moderne samenleving en de precieze oorzaak is lang niet altijd duidelijk. Tinnitus gaat vaak samen met hyperacusis, dat wil zeggen dat iemand overgevoelig is voor normale geluiden.  In Nederland heeft 10-15% van de volwassenen last van tinnitus en er is vooral een toename van deze klacht bij jongeren. Van deze groep volwassenen heeft 15% flink last van dit oorsuizen.

Oorzaak tinnitus

Oorzaken:  het niet dragen van gehoorbescherming op het werk, te harde muziek, ziekte van Menière, afwijkingen in het gehoororgaan zelf, hersenschudding of hersenletsel, hoge bloeddruk of  bloedvaten in het hoofd. Afwijkingen aan gebit, kaak of halswervels kunnen ook een oorzaak zijn. Verder kunnen lichamelijk conditieverlies, stress en emotionele problematiek tinnitus veroorzaken of verergeren. Klachten kunnen zijn: irritatie, concentratieproblemen, slaapproblemen en zelfs depressiviteit. De geluiden die men hoort kunnen sterk variëren: piepen, brommen, fluiten, ruisen enz.  Gelukkig leren veel van deze personen omgaan met tinnitus, maar dat is niet altijd makkelijk.

Kijk ook zeker op de volgende sites voor meer informatie:
www.hoorwijzer.nl/?s=tinnitus
www.stichtinghoormij.nl/nl-nl/tinnitus/alles-over-tinnitus

Behandelingen tinnitus

Soms kan het zijn dat er invloed is op de tinnitus vanuit de nekregio of het kaakgewricht.
Dan zou het kunnen zijn dat een orofaciaal fysiotherapeut en/of manueel therapeut iets voor uw klachten kan betekenen.
In ons brein bestaan er een verbinding tussen zenuwen vanuit de nek of kaak, met die uit de gehoorzenuw. Dan kan meer spanning op nek- of kaakspieren het oorsuizen beïnvloeden. We moeten echter nog voorzichtig zijn met onze uitspraken want harde bewijzen zijn er helaas nog niet.

Symptomen tinnitus

Als een combinatie van de volgende symptomen aanwezig is zou orofaciale fysiotherapie en/of manuele therapie nuttig kunnen zijn voor uw tinnitus klacht:

  • tinnitus verandert door bewegingen van hoofd, nek, kaak of ogen
  • als tinnitus gelijktijdig of in dezelfde periode is ontstaan als de  nek- of kaakpijn
  • als tinnitus en de nek- of kaakpijn gelijktijdig meer of minder worden.
  • als er ooit een whiplash trauma is geweest
  • als er bepaalde houdingen de tinnitus beïnvloeden
  • aIs er variatie in toonhoogte, luidheid en/of locatie van de tinnitus is
  • als er ook vaak nekpijn, hoofdpijn of schouderpijn aanwezig is
  • als er ook kaakpijn of een klikkend kaakgewricht aanwezig is
  • als u bekend bent met vaak klemmen van uw tanden of als u tandenknarst
  • als er ook tandproblemen zijn.

We kunnen zeggen: hoe meer van deze bovenstaande symptomen aanwezig zijn, hoe groter de kans op verbetering van uw tinnitus klacht door onze therapie. De therapie kan bestaan uit het soepel maken van nek en/of kaak, ontspanningsoefeningen, oefeningen voor kaak, nek en houding algemeen. In overleg met uw tandarts kan soms een splint zinvol zijn.

Oorpijn onverwachte oorzaak

Onbegrepen oorpijn
Klachten aan het oor zoals oorpijn, een doof gevoel of druk op het oor kunnen erg vervelend zijn. Indien u met deze klachten al een huisarts of KNO arts heeft bezocht en deze artsen geen oorzaak kunnen vinden, is het mogelijk dat de klachten veroorzaakt worden door spieren in kaak, nek of hals. Steeds vaker zie ik patiënten die dan worden doorverwezen voor orofaciale fysiotherapie voor deze oorpijn.

Voor de behandeling van deze klachten ga ik samen met u eerst op zoek naar de oorzaak van deze klachten. De oorzaken van deze klachten kunnen zijn: kaakklemmen of tandenknarsen, onbewust mondgedrag (bijvoorbeeld lipbijten), stress, verkeerde houdingen of een lange tandheelkundige behandeling. De therapie bestaat uit bewustwording van gedrag en gewoontes en daarna het leren loslaten van deze gewoontes en het verbeteren van de ontspanning van deze spieren. Ik zal u leren hoe u thuis met deze oefeningen aan de slag kan gaan.

Daarnaast ga ik de pijnlijke en verharde plekken in de spier behandelen. Deze plekken worden (myofasciale) triggerpoints genoemd. De behandeling bestaat uit specifieke massagetechnieken (triggerpointmassage) en soms maak ik gebruik van dry needling. Voor meer informatie over dry needling kan u hier doorklikken. Uiteraard leren we u ook om zelf deze lokale verhardingen te behandelen. Deze klachten kunnen vaak in een beperkt aantal behandelingen (4-6x) verminderen.
Neem gerust contact op met de praktijk om te zien of ik u verder kan helpen. Dat kan met en ook zonder verwijzing van een arts.